Opleiding

Opleiding in België

Van september 1987 tot juni 2011 werd een opleiding orthoptie georganiseerd door het centrum voor Volwassenenonderwijs C.V.O KISP, Holstraat 62, 9000 Gent.

 

In september 2016 start een bacheloropleiding orthoptie in Luik.

Deze opleiding is een partnerschap tussen "Haute École de la Province de Liège (HEPL)" en "la Haute Ecole de Liège (HEL)". De cursussen zullen verdeeld worden over beide sites.

Voor inschrijvingen en praktische inlichtingen, aarzel niet contact op te nemen met HEPL – catégorie paramédicale 04/344 77 69, Mesdames Elaerts et Borms.

Inschrijvingen starten op 20 juni 2016.

 

In januari 2017 werd een postgraduaatopleiding orthoptie opgestart in Arteveldehogeschool Gent (duurtijd 2 jaar).

Locatie: Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent
Contact: Patricia Claessens 09 234 70 54 of partricia.claessens@arteveldehs.be 
 

In de eerste helft van 2019 studeren de nieuw gevormde bachelors in de orthoptie af.

Dit postgraduaat wordt niet heringericht.

 

Voor alle inlichtingen betreffen het beroep van orthoptist kan u de rubrieken "orthoptie" en "werkveld" raadplegen waar beroepsmodaliteiten en rol van de orthoptist in de oogzorg beschreven staat. Indien u bijkomende informatie wenst, kan u mailen naar info@orthoptie.be.

Voor informatie betreffende de praktische organisatie van de opleidingen, contacteert u bij voorkeur de scholen.

 

De orthoptische vereniging steunt de opleidingsprojecten die binnenkort van start gaan in Luik en in Gent.

 

Opleiding Orthoptie buitenland

In het buitenland kan men een dagopleiding orthoptie volgen na het beëindigen van de middelbare school. Na gemiddeld 3 jaar behaalt men een Bachelor diploma.

Voor meer informatie betreffende opleidingen in landen van de Europese Unie, raadpleeg de website van de Orthoptistes de la Communauté Européenne (O.C.E.).

Voor meer informatie betreffende opleidingen in landen buiten de Europese Unie, raadpleeg de website van de International Orthoptic Association (I.O.A.).