Startpagina

De orthoptist is de PARAMEDICUS die het oog en het visueel systeem onderzoekt, analyseert, revalideert en/of readapteert.

Het nieuwe koninklijk besluit van het beroep orthoptist in België, gepubliceerd op 12 april 2019, heeft de wereld van de oogheelkunde, en dat van de orthoptisten, grondig overhoop gehaald.

Zonder overleg met de orthoptisten werd beslist door de FOD Volksgezondheid om het profiel van de optometrist samen te voegen met dat van de orthoptist.

Het beroep van de (opticien-)optometrist was voor 12 april 2019 niet helder omschreven. Het was een mengeling van het beroep van de opticien en de optometrist, zonder enige vorm van erkenning als paramedisch beroep.

Door dit nieuwe KB kunnen opticiens-optometristen een aanvraag indienen tot erkenning en zo de titel van orthoptist-optometrist bekomen, zonder enige eis tot bijscholing in de orthoptie. Door deze veel te soepele overgangsmaatregelen heeft de FOD Volksgezondheid hen deze beroepstitel als het ware "geschonken".

Dit betekent dat optometristen in hun eigen optiekzaak orthoptische handelingen kunnen gaan uitvoeren, zonder dat zij zijn opgeleid voor deze paramedische handelingen.

Wij adviseren u om attent te zijn en de kwalificaties te controleren van de persoon die u een onderzoek en/of behandeling zal aanbieden.

Scheelzien, een lui oogdubbelzienleesklachtenslechtziendheid,  nystagmus, ­­­­­neurovisuele problemen (CVI, dyspraxie,..) en vestibulaire klachten worden door de orthoptist onderzocht en daar waar mogelijk behandeld.

Occlusietherapie opstarten ter behandeling van een lui oog, keuze van corrigerend prisma bij dubbelzien en bepalen van hulpmiddelen of revalidatieprogramma voor slechtzienden, zijn belangrijke taken van de orthoptist in België.

De orthoptist is een all-round paramedicus die tevens ondersteuning biedt in de oogartsenpraktijk of op de oogafdeling van een ziekenhuis. Zo is de orthoptist bevoegd tot het uitvoeren van technische oogonderzoeken en het meten van de refractie bij kinderen en volwassenen om vandaaruit de optimale brilsterkte te bepalen. 

De orthoptist handelt in nauwe samenwerking met de oogarts of maakt deel uit van een multidisciplinair team in de visuele revalidatie.
Zowel kinderen als volwassenen consulteren de orthoptist.
Meer informatie over het beroep vindt u onder de rubriek "orthoptie".

Deze site richt zich tot u als patiënt, ouder, hulpverlener of student.

Voor uw kind: klik op "werkterrein" wanneer u meer wil weten over het luie oog, scheelzien, brekingsafwijkingen, leesproblemen, slechtziendheid en neurovisuele problemen zoals CVI en visuo-spatiële dyspraxie.

Voor u als patiënt: klik op "werkterrein" wanneer u meer wil weten over scheelzien, dubbelzien, leesklachten en neurovisuele problemen zoals gezichtsvelddefecten en vestibulaire problemen

Voor u als student: informatie over het zicht, over het visueel systeem en de pathologieën waarbij de orthoptist als hulpverlener kan optreden, vindt u op onze site. Ook beroepsuitoefening en opleidingsmogelijkheden in België komen aan bod.

Voor u als hulpverlener: in de rubriek "professional" vindt u diepgaander informatie over het oog en het visueel systeem. U kan het "werkterrein" van de orthoptist doorlopen en informatie terugvinden voor verwijzers, o.a. over wetgeving en voorschrift van de orthoptieverstrekkingen.

Voor u als orthoptist: word lid van de Belgische Orthoptische Vereniging (BOV-ABO) en krijg toegang tot de « members only » waar u up to date gegevens vindt over opleidingen, congressen, vacatures en wetgeving en waar u in de kennisbank wetenschappelijke artikels en presentaties kan raadplegen.

De databank “zoek een orthoptist” toont u een overzicht van de orthoptisten die lid zijn van de Belgische beroepsvereniging van orthoptisten (BOV-ABO).