BOV (Belgische Orthoptische Vereniging) - AOB

Belgische Orthoptische Vereniging

Effectieve leden van de vereniging kunnen slechts zijn, zij die een diploma van orthoptist bezitten, erkend door de bevoegde overheid in het land van uitreiking..

De beroepsvereniging wil fungeren als contactorgaan tussen orthoptisten.

Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd in combinatie met een congres of wetenschappelijke voordrachten.

Ook in de toekomst zal de vereniging bijscholingen organiseren.

De BOV-ABO behartigt eveneens de belangen van u als orthoptist. Zo zijn we als beroepsvereniging vertegenwoordigd in verschillende instanties in binnen- en buitenland:

 • RIZIV
 • AOB, Academia Ophthalmologica Belgica
 • jaarlijks OB-congres (Ophthalmologica Belgica)
 • overleg oogzorg
 • erkenningscommissie van Ministerie van Volksgezondheid (erkenning/registratie orthoptisten)
 • Nationale Raad voor Paramedische Beroepen en Technische Commissie
 • OCE Orthoptistes de la Communauté Européenne 
  De OCE heeft tot doel de orthoptisten van de deelnemende landen te verenigen, informatie uit te wisselen over het beroep orthoptie en hen te vertegenwoordigen bij de bevoegde instanties binnen de Europese Unie.
 • IOA, International Orthoptic Association 
  Het doel van de IOA is het wereldwijd promoten van de orthoptische wetenschap, het verlenen van informatie en ondersteuning aan nationale autoriteiten en individuen en het bijdragen tot behoud en verbetering van niveau van opleiding, training en orthoptische praktijk.
Bestuur
 • Voorzitter: Hilde Janssens
 • Vicevoorzitter: Laurence Fritz
 • Penningmeester: Daisy Godts
 • Secretariaat NL: Nancy La Grange
 • Secretariaat FR: Kathleen Beni
 • Website: Ellen Bakker
 • Website: Verônica Cardoso
 • Website: Cécile Streel
 • Bestuurder: Alain Bauwens
 • Bestuurder: Nathalie Fosty
Word lid

Geachte collega,

Graag nodigen we u uit lid te worden van de Belgische Orthoptische Vereniging.

De Vereniging heeft tot doel de belangen van orthoptisten te behartigen in de diverse sectoren waar ze werkzaam zijn (ziekenhuizen, revalidatiecentra, oogheelkundige raadplegingen, ...). Ze telt op dit ogenblik een zeventigtal leden.

Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd in combinaite met een congres, een symposium of een wetenschappelijke voordracht. ook in de toekomst zal de vereniging bijscholen verzorgen. Als lid wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de International orthoptic Association (IOA) en van de Orthoptistes de la Communauté Européenne (OCE). U wordt tevens op de hoogte gebracht van nieuwe vacatures.

Op onze website kan u interessante links vinden, de wetgeving betreffende het beroep orthoptie in België raadplegen, de deontologische code van de orthoptist inkijken, enz.
U ontvangt als lid ook een login waarmee u toegang hebt tot het members only gedeelte. U kan uw gegevens op de site te allen tijde actualiseren.

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat een erkenning en een visum vereist zijn om in België het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u via de website van FOD volkgezondheid.

Indien u lid wenst te worden, verzoeken we u bijgaand formulier in te vullen en terug te sturen naar Nancy La Grange, Rijakker 7, 9030 Mariakerke of te mailen naar info@orthoptie.be.

Het lidmaatschap bedraagt 70€ per jaar, over te schrijven op rekeningnummer BE42 0010 8173 0054 van BOV-ABO met als mededeling “lidmaatschap 2018” + uw (meisjes)naam. Uw lidmaatschap gaat pas in na ontvangst van uw inschrijvingsfiche.

Graag ontvingen wij tevens een (gewone) fotokopie of gescand exemplaar van uw diploma, evenals een kopie van uw visum van zodra u dit ontvangen heeft.

We hopen u te mogen verwelkomen in onze vereniging.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur van BOV-ABO

Contact

Hebt u vragen over de vereniging of over het beroep van orthoptist?

Contacteer de Belgische Orthoptische Vereniging (BOV):