Wetgeving

Erkenning

Sinds 1997 is het beroep Orthoptie erkend als paramedisch beroep in België. De beroepstitel Orthoptist en de technische prestaties van de orthoptist zijn wettelijk beschermd.

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat een erkenning en een visum vereist zijn om in België het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van FOD Volksgezondheid.

Beroepsuitoefening

De orthoptist is een paramedicus die werkzaam is in de oogzorg. Hij werkt voornamelijk op verwijzing van een oogarts. Reglementeringen in verband met het beoefenen van het beroep van orthoptist in België zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit 78 van 10 november 1967 en in het Koninklijk Besluit van 07/07/2017.

Het Koninklijk Besluit 78 betreft de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

Het Koninklijk Besluit van 07-07-2017 betreft de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en bevat de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast (publicatie Belgisch Staatsblad op 14-08-2017).

Er is een verplichte registratie bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor bepaalde orthoptische prestaties is terugbetaling door het RIZIV voorzien, zie Koninklijk Besluit van 25/04/2004.

Orthoptisten werken in loondienst of als zelfstandige.
Regelmatige bijscholing is verplicht.

Meer algemene informatie over het uitoefenen van het beroep orthoptie en de orthoptische revalidatieverstrekkingen vindt u op de website van het RIZIV via volgende link.