Wetgeving

Erkenning

Sinds 1997 is het beroep Orthoptie erkend als paramedisch beroep in België. De beroepstitel Orthoptist en de technische prestaties van de orthoptist zijn wettelijk beschermd.

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat een erkenning en een visum vereist zijn om in België het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van FOD Volksgezondheid.

Beroepsuitoefening

De orthoptist is een paramedicus die werkzaam is in de oogzorg. Hij werkt voornamelijk op verwijzing van een oogarts. Reglementeringen in verband met het beoefenen van het beroep van orthoptist in België zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit 78 van 10 november 1967 en in het Koninklijk Besluit van 07/07/2017.

Het Koninklijk Besluit 78 betreft de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

Het Koninklijk Besluit van 07-07-2017 betreft de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en bevat de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast (publicatie Belgisch Staatsblad op 14-08-2017).

Een nieuwe Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 verenigt de beroepen van orthoptisten en en Optometristen onder de titel Orthoptist-optometrist. Deze KB vervangt momenteel de KV van 7/7/2017. 

Er is een verplichte registratie bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor bepaalde orthoptische prestaties is terugbetaling door het RIZIV voorzien, zie Koninklijk Besluit van 25/04/2004.

Orthoptisten werken in loondienst of als zelfstandige.
Regelmatige bijscholing is verplicht.

Meer algemene informatie over het uitoefenen van het beroep orthoptie en de orthoptische revalidatieverstrekkingen vindt u op de website van het RIZIV via volgende link.

Nieuwe KB 27-2-2019

Het nieuwe koninklijk besluit van het beroep orthoptist in België, gepubliceerd op 12 april 2019, heeft de wereld van de oogheelkunde, en dat van de orthoptisten, nogal op z'n kop gezet. Zonder overleg met de Belgische orthoptievereninging, noch met de desbetreffende vereniging van oogartsen, heeft het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie de Block het vorige besluit vervangen door een nieuw besluit. Dit terwijl het vorige besluit nog maar amper twee jaar oud was. Het nieuwe besluit brengt meer problemen teweeg dan in eerste instantie het geval lijkt te zijn. Maggie de Block heeft de twee beroepen, dat van de (opticien-)optometrist en orthoptist, welke totaal verschillend zijn van elkaar, samengevoegd tot één beroep. Een beroep dat nergens anders in de wereld bestaat, namelijk dat van de orthoptist - optometrist!

Het beroep van de (opticien-)optometrist was tot op de dag van gister niet helder omschreven. Het was een mengeling van het broep van de opticien en optometrist, zonder enige vorm van erkenning als paramedisch beroep. Zonder pardon, wordt nu voorgesteld door de FOD Volksgezondheid om het profiel van de optometrist samen te voegen met dat van de orthoptist.

De BOV is volledig tegen deze nieuwe titel van de orthoptist - optometrist. Het voelt voor de leden als een belediging. De BOV heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend om dit koninklijk besluit te laten vernietigen.

Andere verenigingen (oftalmologen en zelfs Optometristen) hebben ook verzoeken tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State.

Hoe dan ook, in afwachting van de eventuele wijzigingen, blijft dit KB voorlopig bestaan met alle gevolgen vandien.