Vestibulaire stoornissen

In het dagelijks leven behouden we ons evenwicht dankzij het “vestibulair systeem”: een ingewikkeld en uiterst verfijnd samenspel tussen het evenwichtsorgaan, het visueel systeem en het “spiergevoel” (de informatie die onze skeletspieren doorgeven over positie en spierspanning). Dit systeem zorgt er ook voor dat we onze blik gericht kunnen houden op een bepaald object terwijl ons hoofd en/of lichaam beweegt. De zogenaamde vestibulo-oculaire reflex (VOR) (link) speelt een belangrijke rol in deze coördinatie.

Stoornissen in dit samenspel kunnen duizeligheid en evenwichtsstoornissen tot gevolg hebben. Deze stoornissen kunnen zowel ter hoogte van het evenwichtsorgaan gesitueerd zijn (ter hoogte van het binnenoor, “perifere aandoeningen”), als in de regelcentra in de hersenen (“centrale aandoeningen”).

De orthoptist kan specifieke onderzoeken uitvoeren naar oculo-vestibulaire stoornissen en in bepaalde gevallen oculo-vestibulaire revalidatie uitvoeren.

In een eerste fase zal getracht worden de “fixatie-stabiliteit” (stabiliteit van de blik) te herstellen en te optimaliseren.

Vervolgens tracht men eventuele inadequate evenwichtsstrategieën te herorganiseren.

Vestibulaire revalidatie is een functionele behandeling (link), bedoeld voor patiënten die getroffen zijn door bepaalde aandoeningen van het vestibulair systeem zoals hierboven beschreven.

Zo kan de orthoptist patiënten helpen met aandoeningen zoals de ziekte van Ménière, vestibulaire neuritis en andere stoornissen van het binnenoor.

De orthoptist kan eveneens visuele hyperafhankelijkheid en wagenziekte verlichten.