Wat is orthoptie?

Orthoptie betekent letterlijk “recht zien”.
Het woord stamt uit het Grieks: “ortho optos”
ortho = recht
optos = het zien (optos is afgeleid van “ophtalmos” = oog)

De orthoptist is een PARAMEDICUS met taken binnen het domein van de OOGZORG, of zoals de definitie luidt:

De orthoptist is de paramedicus die het oog en het visueel systeem onderzoekt, analyseert, revalideert en/of readapteert.

In België zijn de beroepstitel “ORTHOPTIST” en de technische prestaties van de orthoptist wettelijk beschermd.

De orthoptist is gespecialiseerd in:
- onderzoek van de oogbalans
- onderzoek van de samenwerking van de ogen waaronder het dieptezicht
- orthoptische oefeningen bij milde orthoptische problemen
- het opsporen van een oogbewegingsstoornis
- het aanpassen van een prisma bij dubbelzien
- analyse van nystagmus
- het meten van gezichtsscherpte en refractie bij kinderen en volwassenen
- het bepalen van de optimale refractiecorrectie bij kinderen en volwassenen
- het opsporen en behandelen van een lui oog
- onderzoek en behandeling van leerproblemen
- onderzoek en revalidatie bij neurovisuele problemen zoals CVI en dyspraxie
- onderzoek en revalidatie bij vestibulaire stoornissen
- bepalen van hulpmiddelen of revalidatieprogramma's voor slechtzienden

In aanwezigheid van een oogarts is de orthoptist bevoegd tot het uitvoeren van technische oogonderzoeken, meer bepaald “alle contact en non-contact onderzoeken van het oog en het visueel systeem”; zo bijvoorbeeld gezichtsveldonderzoek, fundusfoto’s (foto’s van de achterpool van het oog),..
De orthoptist mag assisteren bij oogoperaties en kan ingeschakeld worden bij de opvolging van patiënten met glaucoom.

 

Definitie en competentieprofiel Orthoptist  (België, Europa, internationaal)   

Belgische competentieprofiel - BOV-ABO, 

Europees competentieprofiel - OCE, 

Internationaal competentieprofiel - IOA

 

Werkterrein

Een orthoptist kan je vinden op

  • afdeling OOGZIEKTEN van perifere of universitaire ziekenhuizen:
  • dienst Orthoptie of Strabologie of Neuro-oftalmologie
  • dienst Kinderoogziekten (Oftalmopediatrie)
  • dienst Low vision
  • polikliniek Oogziekten
  • operatiezaal Oogziekten

of

  • in de privépraktijk van een oogarts
  • in een eigen zelfstandige praktijk
  • in revalidatiecentra voor slechtzienden
  • bij Kind en Gezin of Medisch Schooltoezicht in het kader van visuele screening

Zowel kinderen als volwassenen consulteren de orthoptist.