Opleiding : Orthoptie in de wereld en in België

Het beroep orthoptie werd voor het eerst gereglementeerd in 1930 in het Verenigd Koninkrijk.

De eerste opleiding orthoptie in België werd ingericht door het Institut Supérieur des Carrières de Médecine (ISCAM) in 1960. Het was een opleiding van drie jaar met drie afstudeerrichtingen.

In september 1987 werd in het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen St. Vincentius Gent een postgraduaat  van 2 jaar gestart in samenwerking met het UZ Gent en KU Leuven. Deze opleiding was enkel toegankelijk voor houders van een diploma van een paramedisch beroep. In 2003 werd de opleiding naar het CVO Kisp in Gent overgedragen. Deze opleiding werd stopgezet in 2011.

In september 2016 startte de Hogeschool in Luik HEPL in samenwerking met HEL de opleiding Bachelor Orthoptie, een opleiding van drie jaar.

 

In Vlaanderen werd in dezelfde periode geen opleiding aangeboden.
Echter, door de grote vraag van de oogartsen werd in 2017 dit postgraduaat orthoptie (duurtijd 2 jaar) nog éénmaal heringericht door de Artevelde hogeschool van Gent.

In september 2019 werden in Brussel tegelijkertijd twee extra opleidingen gestart:
-In het franstalige gedeelte een Bachelor Orthoptie van drie jaar als een samenwerking tussen de Hogeschool HELB,  Hogeschool De Vinci en Institute Ilya Prigogine. 

-In het Nederlandstalig onderwijs een Bachelor Oogzorg van drie jaar aangeboden door de Hogeschool Odisee. Via deze opleiding kan men de beroepsspecifieke competenties verwerven van de orthoptist, van de optometrist en van de Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA). Met het diploma van bachelor in de oogzorg kan men de beroepstitel orthoptist-optometrist verwerven.

In september 2022 werd een nieuwe opleiding in Namen gestart.

Opleidingen

Het opleidingsprogramma werd herzien in het Koninklijk Besluit van 7/10/2022. Dit zal geleidelijk worden geïmplementeerd in de leerplannen van scholen.

 

Sommige scholen bieden alleen een bachelor in orthoptie aan, terwijl andere opleidingen in orthoptie en optometrie aanbieden met, zoals wettelijk toegestaan, een gemeenschappelijke stam.

 

We nodigen je uit om de programma's zorgvuldig te vergelijken om de richting en verdeling van de cursussen te kiezen die bij je passen.

 

Aarzel niet om de vaardigheden van elk beroep in het AR van 7/10/2022 te lezen om de bijzonderheden van de 2 beroepen volledig te begrijpen.

Nederlandstalig onderwijs 

In Brussel - Bachelor Oogzorg - beroepstitel orthoptist of optometrist

Sinds september 2019 - eerste promotie in juni 2022 worden specifiek opelidingsonderdelen van het paramedisch beroep orthoptie gedoceerd onder de titel bachelor in oogzorg inde Hogeschool Odisse, Campus Brussel

Naar gelang welke richting men volgt (studiekeuze, stage en eindwerk), zal de student afstuderen als orthoptist of optometrist.

Contact: Isabelle Wellemans, opleidingshoofd bachelor oogzorg, isabelle.wellemans@odisee.be

 

Onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel

Sinds september 2016 - eerste promotie in juni 2019 : Luik 

Deze opleiding is een partnerschap tussen Haute École de la Province de Liège (HEPL) en Haute Ecole de Liège (HEL). De cursussen worden verdeeld over beide sites.

Contact ‘la HEPL’ : Mme Nathalie LEROY, coordinatrice HEPL nathalie.leroy@hepl.be

Contact ‘la HEL’ : Mme Valérie ANCION, coordinatrice HEL valerie.ancion@hel.be

 

Sinds september 2019 - eerste promotie in juni 2022 : Brussel

Franstalige bacheloropleiding,  een samenwerking in « codiplomation » tussen: Haute École Libre de Bruxelles (HELB), Hogeschool De Vinci et Ilya Prigogine, en de Universiteiten ULB en UCLouvain.

Contact coordinatrice HELB, Mme Ann Vanderheyden coordination.ortho@helb-prigogine.be

Téléphone : +32 (0)2 560 29 18

 

 Sinds september 2022 : Namen 

Opleiding organiseert in CESNa, Centre d’Enseignement Supérieur de Namur

Direction: direction@cesna.be postmaster@cesna.be

Secrétariat : Madame Véronique Sidérius : secrétariat@cesna.be

Tél 081 58 91 21

 

Voor informatie betreffende de praktische organisatie van de opleidingen, contacteert u bij voorkeur de scholen. 

Na het verkrijgen van uw diploma, zal u het proces om uw erkenning en visum te verkrijgen moeten starten. Deze zijn essentieel om te kunnen oefenen. De informatie omtrent deze elementen vindt u op deze pagina : Wetgeving | Orthoptie

Voor alle inlichtingen betreffende het beroep van orthoptist kan u de rubrieken “orthoptie” en “werkveld” raadplegen waar beroepsmodaliteiten en rol van de orthoptist in de oogzorg beschreven staan. Indien u bijkomende informatie wenst, kan u mailen naar bov.abo@gmail.com.

 
Opleiding Orthoptie buitenland

In het buitenland kan men een dagopleiding orthoptie volgen na het beëindigen van de middelbare school. Na gemiddeld 3 jaar behaalt men een Bachelor diploma.

Voor meer informatie betreffende opleidingen in landen van de Europese Unie, kan u de website raadplegen van de  Orthoptistes de la Communauté Européenne  (O.C.E.) https://euro-orthoptics.com

 

Voor meer informatie betreffende opleidingen in landen buiten de Europese Unie, kan u de website raadplegen van de International Orthoptic Association (I.O.A.) 

https://internationalorthoptics.org

Sinds 2022 is het mogelijk om een ​​Europees diploma te behalen. Als u beschikt over een diploma orthoptie, kunt u zich registreren op de OCE-website: European Diploma - Orthoptists of the European Community (euro-orthoptics.com).
Je vindt alle informatie over hoe je je moet inschrijven, de inhoud van het examen en de te volgen cursussen online om je voor te bereiden.