Leesklachten

Leesklachten zijn verschillend naargelang ze bij oudere personen dan wel bij jonge kinderen voorkomen.

Oorzaken

Leesklachten kunnen verschillende oorzaken hebben zoals:

  • Een onvoldoende gecorrigeerde brekingsfout (verziendheid, astigmatisme, ...)
  • Onvoldoende accommodatievermogen
  • Een verstoorde samenwerking tussen de ogen
Klachten

De meest voorkomende klachten bij mensen met leesproblemen:

  • Wazig zicht: onvoldoende gezichtsscherpte kan het gevolg zijn van een brekingsafwijking die niet of onvoldoende is gecorrigeerd of van verminderd accommodatievermogen. De optimale brilsterkte kan het lezen aanzienlijk vergemakkelijken.
  • Hoofdpijn : dit kan veroorzaakt worden door een onaangepaste brilsterkte maar ook door een stoornis in de samenwerking tussen de ogen.
  • Verminderde convergentie: het moeizaam naar binnen richten van de ogen kan vermoeide ogen of dubbelzien veroorzaken.
  • Verminderde contrastgevoeligheid.
Behandeling

De orthoptist kan door middel van een orthoptisch onderzoek bepalen of de leesklachten oogheelkundig te verklaren zijn en indien nodig een behandeling instellen.

Bij een verminderde samenwerking tussen de ogen kan de orthoptist oogspieroefeningen geven om de samenwerking van de ogen en de convergentie te verbeteren.

Indien onvoldoende effect van oefeningen, kan een prisma op de leesbril aangepast worden. Uitzonderlijk wordt een oogspieroperatie geadviseerd ter behandeling van de leesklachten.

Bij volwassenen rond de leeftijd van 40 – 45 jaar is is presbyopie de meest voorkomende oorzaak van leesklachten.

Bij dichtbij kijken zoals bij lezen moet de lens boller worden wat geregeld wordt door de accommodatiespier rondom de iris. Dit accommodatievermogen neemt af met de leeftijd. De lens kan zich niet meer krommen zoals het hoort, ze wordt minder soepel. De patiënt heeft een leesbril met positieve glazen nodig om het leescomfort te herstellen.

Als de verschillende hierboven genoemde hypotheses niet van toepassing lijken op uw leesklachten, kan het zijn dat u lijdt aan een neurovisuele aandoening.

Bij kinderen met dyslexie, leesachterstand of leermoeilijkheden is een oogonderzoek en orthoptisch onderzoek aangewezen. De taak van de orthoptist bestaat er in om na te gaan of aan de voorwaarden tot comfortabel lezen, is voldaan.