Neurologische stoornissen

Hieromtrent is er veel interesse vanuit diverse medische disciplines. Er wordt multidisciplinair gewerkt binnen de revalidatie, zo kan er ook sprake zijn van orthoptische interventie op bepaalde diensten.

De werking van het oog en het verband ervan met de hersenen valt onder het kennisgebied van de orthoptist. Binnen de neuropsychologische revalidatie zal de orthoptist dan ook vooral visuele en ruimtelijke stoornissen onderzoeken en behandelen bij zowel kinderen als volwassenen.

Neurologische en neuropsychologische stoornissen, leerproblemen

De klinische neuropsychologie en de gedragswetenschappen bestuderen hoe stoornissen in het functioneren van de hersenen kunnen leiden tot problemen op gedrags- en cognitief vlak en hoe we deze kunnen verbeteren. De lokalisatie en uitgebreidheid van het letsel in de hersenen is bepalend voor de aard en de ernst van elke stoornis. Hieromtrent is er veel interesse vanuit diverse medische disciplines. Er wordt multidisciplinair gewerkt binnen de revalidatie, zo kan er ook sprake zijn van orthoptische interventie op bepaalde diensten.

Met neuropsychologische testen zoekt men eerst naar wat er precies met een patiënt aan de hand is en wat de aard en ernst van de klachten en problemen zijn. Men heeft eveneens oog voor de mogelijkheden en resterende functies die de patiënt nog bezit.

Neuropsychologische vaardigheidstraining omvat de gedragsinterventies en oefeningen die het gebruik en de uitbreiding van de resterende cognitieve vaardigheden trachten te stimuleren.

De taak van de orthoptist binnen de neuropsychologische revalidatie

De werking van het oog en het verband ervan met de hersenen valt onder het kennisgebied van de orthoptist. Binnen de neuropsychologische revalidatie zal de orthoptist dan ook vooral visuele en ruimtelijke stoornissen onderzoeken en behandelen bij zowel kinderen als volwassenen.

Voorbeelden:

 • Stoornissen in objectwaarneming en object- of gelaatsherkenning
 • Oogbewegingsproblemen; problemen met het richten van de ogen naar objecten in de ruimte
 • Stoornissen in het lokaliseren in de ruimte van visuele, auditieve of gevoelsprikkels
 • Verwaarlozing van linker- of rechterhelft van de ruimte of het lichaam
 • Stoornissen in lichaamsschema
 • Problemen met verwerken, inprenten en onthouden van visueel aangeboden informatie
 • Stoornissen bij natekenen van figuren of grijpen naar objecten
 • Beoordelen van problemen met kleurwaarneming
 • Stoornissen in visuele aandacht
 • Links/rechts verwarring
 • Stoornissen in oriëntatie in de ruimte
De taak van de orthoptist bij leerproblemen

Leerproblemen zoals leesachterstand of dyslexie, zijn zelden te wijten aan een afwijking in het visueel systeem. Verminderde gezichtsscherpte of een moeizame samenwerking tussen de ogen, kunnen het leerproces wel bemoeilijken.

De afwijkingen worden zo goed mogelijk behandeld om het leerproces te optimaliseren. Zo kan een bril voorgeschreven worden bij een brekingsfout of orthoptische oefeningen om de convergentie te verbeteren. Soms kan een prismabril de samenwerking tussen de ogen verbeteren.

CVI, Cerebrale Visuele Inperking

To do

Visueel-ruimtelijke dyspraxie

To do

Stoornis van het gezichtsveld

Het gezichtsveld kan verminderd zijn ten gevolge van een aandoening zoals glaucoom, retinitis pigmentosa, diabetische retinopathie, LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie) ... Deze aandoeningen manifesteren zicht ter hoogte van het oog zelf en worden besproken in het deel over slechtziendheid.

Hier zullen we verder de problemen bespreken ten gevolge van een letstel / aantasting van de visuele banen in hun intracranieel verloop. De persoon is zich niet altijd bewust van dit probleem.

Oorzaken

Mogelijke oorzaken zijn compressie van de optische zenuw of van de visuele banen ten gevolge van een beroerte (CVA, Cerebro Vasculair Accident), een tumor, een schedeltrauma...

Klachten

De persoon klaagt van:

 • plots schrikken van iemand die nadert
 • het niet opmerken van voorwerpen, onhandigheid
 • zich vaak stoten, en altijd aan dezelfde zijde
Rol van de orthoptist

De rol van de orthoptist bestaat erin om door middel van verschillende onderzoeken het gezichtsveld te bepalen en dit duidelijk uit te leggen aan de patiënt.

Nystagmus

to do