Neurologische stoornissen

De werking van het oog en zijn connectie met de hersenen valt onder het kennisgebied van de orthoptist. Binnen de neuropsychologische revalidatie, die meestal multidisciplinair georganiseerd is, zal de orthoptist vooral visuele en ruimtelijke stoornissen onderzoeken en behandelen bij zowel kinderen als volwassenen.

Neurologische stoornissen

to do

CVI, Cerebrale Visuele Inperking

to do

Visueel-ruimtelijke dyspraxie

to do

Stoornis van het gezichtsveld

to do