Opleiding : Orthoptie in de wereld en in België

Het beroep orthoptie werd voor het eerst gereglementeerd in 1930 in het Verenigd Koninkrijk.

De eerste opleiding orthoptie in België werd ingericht door het Institut Supérieur des Carrières de Médecine (ISCAM) in 1960. Het was een opleiding van drie jaar met drie afstudeerrichtingen.

In september 1987 werd in het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen St. Vincentius Gent een postgraduaat  van 2 jaar gestart in samenwerking met het UZ Gent en KU Leuven. Deze opleiding was enkel toegankelijk voor houders van een diploma van een paramedisch beroep. In 2003 werd de opleiding naar het CVO Kisp in Gent overgedragen. Deze opleiding werd stopgezet in 2011.

In september 2016 startte de Hogeschool in Luik HEPL in samenwerking met HEL de opleiding Bachelor Orthoptie, een opleiding van drie jaar.

 

In Vlaanderen werd in dezelfde periode geen opleiding aangeboden.
Echter, door de grote vraag van de oogartsen werd in 2017 dit postgraduaat orthoptie (duurtijd 2 jaar) nog éénmaal heringericht door de Artevelde hogeschool van Gent.

In september 2019 werden in Brussel tegelijkertijd twee extra opleidingen gestart:
-In het franstalige gedeelte een Bachelor Orthoptie van drie jaar als een samenwerking tussen de Hogeschool HELB,  Hogeschool De Vinci en Institute Ilya Prigogine. 

-In het Nederlandstalig onderwijs een Bachelor Oogzorg van drie jaar aangeboden door de Hogeschool Odisee. Via deze opleiding kan men de beroepsspecifieke competenties verwerven van de orthoptist, van de optometrist en van de Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA). Met het diploma van bachelor in de oogzorg kan men de beroepstitel orthoptist-optometrist verwerven.

Opleidingen

De orthoptische vereniging steunt de volgende opleidingsprojecten:

Franstalig onderwijs

In Luik - Bacheloropleiding Orthoptie - beroepstitel “orthoptist-optometrist”

Deze opleiding is een partnerschap tussen Haute École de la Province de Liège (HEPL) en Haute Ecole de Liège (HEL). De cursussen worden verdeeld over beide sites.

Contact ‘la HEPL’ : Mme Nathalie LEROY, coordinatrice HEPL nathalie.leroy@hepl.be

Contact ‘la HEL’ : Mme Valérie ANCION, coordinatrice HEL valerie.ancion@hel.be

In Brussel- Bacheloropleiding Orthoptie - beroepstitel “orthoptist-optometrist”

Franstalige bacheloropleiding,  een samenwerking in « codiplomation » tussen: Haute École Libre de Bruxelles (HELB), Hogeschool De Vinci et Ilya Prigogine, en de Universiteiten ULB en UCLouvain.

Contact coordinatrice HELB, Mme Lambert Marie: coordination.ortho@helb-prigogine.be

Secrétariat, Madame Cador Montserrat : secretariat.ortho@helb-prigogine.be

Téléphone : +32 (0)2 560 29 18

 

Ter info :

De cursusinhoud van beide scholen (Luik en Brussel) voldoet aan de vereisten van het Koninklijk Besluit van 27-2-2019. De afgestudeerde studenten behalen de graad van bachelor in de orthoptie.

 

Nederlandstalig onderwijs 

In Brussel - Bachelor Oogzorg - beroepstitel “orthoptist-optometrist”

Sinds september 2019 worden specifieke opleidingsonderdelen van het paramedisch beroep orthoptie gedoceerd binnen de bacheloropleiding optiek en optometrie van Hogeschool Odisee, Brussel.

Bij afstuderen behalen de gediplomeerde studenten de beroepstitel van “orthoptist-optometrist” waarbij de bereikte competenties vanaf 2023 volledig moeten voldoen aan het nieuwe KB van de orthoptist-optometrist van 27-2-2019.

Contact: Isabelle Wellemans, opleidingshoofd bachelor oogzorg, isabelle.wellemans@odisee.be

Voor informatie betreffende de praktische organisatie van de opleidingen, contacteert u bij voorkeur de scholen. 

Voor alle inlichtingen betreffende het beroep van orthoptist kan u de rubrieken “orthoptie” en “werkveld” raadplegen waar beroepsmodaliteiten en rol van de orthoptist in de oogzorg beschreven staan. Indien u bijkomende informatie wenst, kan u mailen naar info@orthoptie.be.

Titel Orthoptist- Optometrist

Sinds 27-2-2019 bestaat de nieuwe titel: orthoptist-optometrist.

Het KB van de orthoptist van 7-7-2017 werd gewijzigd zonder overleg met onze beroepsvereniging en met de Federale Raad van de Paramedische Beroepen. Minister Maggie de Block heeft in het nieuwe KB van 27-2-219 de twee beroepen orthoptie en optometrie samengevoegd.

Voor beide beroepen bestond een bacheloropleiding van 3 jaar.
Het beroep orthoptie is reeds sinds 1997 erkend als een paramedisch beroep, en behoort tot de gezondheidszorgberoepen.
De primaire taak van de opticien - optometrist was meer technisch en commercieel gericht.

De BOV is gekant tegen deze nieuwe titel van de orthoptist – optometrist en heeft bij de Raad

van State een verzoek ingediend om dit koninklijk besluit te laten vernietigen.

Desondanks kondigen sommige scholen optiek - optometrie officieel op de website aan dat ze het lesprogramma niet zullen veranderen, in elk geval niet de eerstkomende jaren. Dit houdt in dat ze jonge gediplomeerde opticiens - optometristen op de arbeidsmarkt zullen brengen die niet zullen kunnen erkend worden door de FOD Volksgezondheid. Deze studenten beschikken namelijk niet over de vereiste kwalificaties om het beroep van orthoptist - optometrist te mogen uitvoeren. Wij willen u hierbij vragen om attent te zijn bij aanmelding van kandidaten orthoptie.

Opleiding Orthoptie buitenland

In het buitenland kan men een dagopleiding orthoptie volgen na het beëindigen van de middelbare school. Na gemiddeld 3 jaar behaalt men een Bachelor diploma.

Voor meer informatie betreffende opleidingen in landen van de Europese Unie, kan u de website raadplegen van de  Orthoptistes de la Communauté Européenne  (O.C.E.) https://euro-orthoptics.com

 

Voor meer informatie betreffende opleidingen in landen buiten de Europese Unie, kan u de website raadplegen van de International Orthoptic Association (I.O.A.) 

https://internationalorthoptics.org