Wetgeving

Praktijk van het beroep

Het koninklijk besluit van 7 oktober 2022 geeft informatie met betrekking tot de beroepstitel en de kwalificatievoorwaarden vereist voor de uitoefening van het beroep van orthoptist; het bevat ook de lijst van technische diensten en handelingen die de orthoptist door een arts kan worden toevertrouwd (Belgisch Staatsblad 9/2/2023).

In dit nieuwe Koninklijk Besluit worden nieuwe wetten en meer autonomie verankerd.

Bepaalde verduidelijkingen en wijzigingen werden gepubliceerd op 21 mei 2023 en vullen het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022 aan

De uitleg van deze nieuwe tekst vind je op de pagina van de FOD Volksgezondheid.

Om te oefenen moet de orthoptist eerst erkenning krijgen van de gemeenschappen: voor de Nederland gemeenschap:  en vervolgens een visum afgegeven door de federale overheid.

Voor het visum vind je de uitleg om het te verkrijgen op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Inschrijving is verplicht bij het Rijksinstituut voor Ziektekostenverzekering Invaliditeit (RIZIV). Voor bepaalde orthoptische prestaties is een terugbetaling door het RIZIV voorzien (zie KB van 25/04/2004).

Orthoptisten kunnen hun praktijk uitoefenen met het statuut van werknemer of zelfstandige. Regelmatige permanente educatie is verplicht voor iedereen.

Voor revalidatie in de orthoptiek brengt volgende link u naar de RIZIV-pagina met algemene informatie.

Als orthoptist moet u ook voldoen aan de eisen van de Kwaliteitswet

Erkeninng

Let op: goedkeuringen ontvangen op basis van het AR 2019 orthoptist-optometrist zijn niet meer geldig. U heeft 3 jaar de tijd om in orde te komen en een nieuwe aanvraag in te dienen. Deze aanvraag kunt u vanaf 1 mei 2023 indienen en doet u maar beter zo snel mogelijk want zonder dit visum bent u illegaal aan het oefenen.

Vanaf 1 januari 2024 heb je niet langer het recht om je beroep uit te oefenen zonder orthoptist visum, ook al heb je de mogelijkheid om je zaken op orde te brengen en een orthoptistenvisum aan te vragen tot 18/2/2026. Zonder dit visum ben je illegaal aan het werk, zelfs als je een orthoptisten-optometristenvisum hebt.