Wetgeving

Erkenning

Sinds 1997 is het beroep Orthoptie erkend als paramedisch beroep in België. De beroepstitel Orthoptist en de technische prestaties van de orthoptist zijn wettelijk beschermd.

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat een erkenning en een visum vereist zijn om in België het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van FOD Volksgezondheid.

Beroepsuitoefening

De orthoptist is een paramedicus die werkzaam is in de oogzorg. Hij werkt voornamelijk op verwijzing van een oogarts. Reglementeringen in verband met het beoefenen van het beroep van orthoptist in België zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit 78 van 10 november 1967 en in het Koninklijk Besluit van 07/07/2017.

Het Koninklijk Besluit 78 betreft de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

Het Koninklijk Besluit van 07-07-2017 betreft de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en bevat de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast (publicatie Belgisch Staatsblad op 14-08-2017).

Een nieuwe Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 verenigt de beroepen van orthoptisten en en Optometristen onder de titel Orthoptist-optometrist. Deze KB vervangt momenteel de KV van 7/7/2017. 

Er is een verplichte registratie bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor bepaalde orthoptische prestaties is terugbetaling door het RIZIV voorzien, zie Koninklijk Besluit van 25/04/2004.

Orthoptisten werken in loondienst of als zelfstandige.
Regelmatige bijscholing is verplicht.

Meer algemene informatie over het uitoefenen van het beroep orthoptie en de orthoptische revalidatieverstrekkingen vindt u op de website van het RIZIV via volgende link.

Nieuwe KB 27-2-2019

Een nieuw Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 verenigt de beroepen van Orthoptisten en Optometristen onder de titel Orthoptist-Optometrist. Dit KB vervangt momenteel het KB van 7/7/2017. 

Er is een verplichte registratie bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor bepaalde orthoptische prestaties is terugbetaling door het RIZIV voorzien, zie Koninklijk Besluit van 25/04/2004.

Orthoptisten-optometristen werken in loondienst of als zelfstandige.
Regelmatige bijscholing is verplicht.

Meer algemene informatie over het uitoefenen van het beroep orthoptie-optometrie en de orthoptische revalidatieverstrekkingen vindt u op de website van het RIZIV via volgende link.

Nieuwe KB 27-2-2019

Het nieuwe koninklijk besluit van het beroep orthoptist in België, gepubliceerd op 12 april 2019, heeft de wereld van de oogheelkunde, en dat van de orthoptisten, grondig overhoop gehaald.

Zonder overleg met de Belgische Orthoptische Verening, noch met de desbetreffende vereniging van oogartsen, heeft het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block het vorige KB vervangen door een nieuw KB. Dit terwijl het vorige KB nog maar amper twee jaar oud was.

Het nieuwe KB brengt meer problemen teweeg dan in eerste instantie het geval lijkt te zijn. Maggie de Block heeft de twee beroepen, dat van de (opticien-)optometrist en orthoptist, welke duidelijk verschillend zijn van elkaar, samengevoegd tot één beroep. Een beroep dat nergens anders in de wereld bestaat, namelijk dat van de orthoptist - optometrist!

Het beroep van de (opticien-)optometrist was voor 12 april 2019 niet helder omschreven. Het was een mengeling van het beroep van de opticien en de optometrist, zonder enige vorm van erkenning als paramedisch beroep.

Door dit nieuwe KB kunnen opticiens-optometristen een aanvraag indienen tot erkenning en zo de titel van orthoptist-optometrist bekomen, zonder enige eis tot bijscholing in de orthoptie. Onze beroepsvereniging beoordeelt deze overgangsmaatregelen als veel te soepel en dus een risico voor de volksgezondheid.

Optometristen kunnen nu immers in hun eigen optiekzaak orthoptische handelingen gaan uitvoeren, zonder dat zij zijn opgeleid voor deze paramedische handelingen.

Wij adviseren u om attent te zijn en de kwalificaties te controleren van de persoon die u een onderzoek en/of behandeling zal aanbieden.

 

De BOV is dus gekant tegen deze nieuwe titel van de orthoptist – optometrist  en tegen de te soepele overgangsmaatregelen en heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend om dit koninklijk besluit te laten vernietigen.

Andere verenigingen (oftalmologen en zelfs optometristen) hebben ook verzoekschriften tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State.

Hoe dan ook, in afwachting van de eventuele wijzigingen, blijft dit KB voorlopig bestaan met alle gevolgen van dien.