Gezichtsveld

Het gezichtsveld van een oog is de verzameling van alle punten in de ruimte die bij fixatie op één punt, gelijktijdig door dat oog wordt waargenomen (zonder ogen of hoofd te bewegen).

Gezichtsveld     binoculair gezichtsveld

 

Monoculair of binoculair gezichtsveld

 

  • Monoculair gezichtsveld: datgene wat gezien wordt door één oog. Linker en rechter oog hebben een verschillend gezichtsveld.
  • Binoculair gezichtsveld: alle punten die gezien worden met beide ogen samen.
Centraal of perifeer gezichtsveld
  • Het centrale gezichtsveld oefent zijn functie voornamelijk overdag uit en levert de mogelijkheid tot lezen, kleurenzicht, herkennen van gezichten...
  • Het perifeer gezichtsveld laat ons toe om ’s nachts te kijken en is verantwoordelijk voor de visuele alertheid, analyse van beweging, contouren en silhouetten.