Startpagina

De orthoptist is de PARAMEDICUS die het oog en het visueel systeem onderzoekt, analyseert, revalideert en/of readapteert.

 

Op 14-10-2021 werd het KB van 27-2-2019 volledig vernietigd tijdens een zitting van de Nederlandstalige Raad van State.

 

Van zodra dit arrest gepubliceerd is in het staatsblad treedt het KB van de orthoptist van 7-7-2017 terug in werking. Het arrest heeft een retroactieve werking wat wil zeggen dat alle erkenningen die toegekend werden via de overgangsmaatregelen komen te vervallen. 

 

De beroepstitel orthoptist-optometrist is eveneens vernietigd.

Orthoptisten die eerder al een erkenning kregen als orthoptist vallen dus terug onder de beroepstitel "orthoptist".

Wij adviseren u om alert te zijn en de kwalificaties te controleren van de persoon die u een orthoptisch onderzoek en/of orthoptische behandeling zal aanbieden.

 

 

Scheelzien, een lui oogdubbelzienleesklachtenslechtziendheid,  nystagmus, ­­­­­neurovisuele problemen (CVI, dyspraxie,..) en vestibulaire klachten worden door de orthoptist onderzocht en daar waar mogelijk behandeld.

Occlusietherapie opstarten ter behandeling van een lui oog, keuze van corrigerend prisma bij dubbelzien en bepalen van hulpmiddelen of revalidatieprogramma voor slechtzienden, zijn belangrijke taken van de orthoptist in België.

De orthoptist is een all-round paramedicus die tevens ondersteuning biedt in de oogartsenpraktijk of op de oogafdeling van een ziekenhuis. Zo is de orthoptist bevoegd tot het uitvoeren van technische oogonderzoeken en het meten van de refractie bij kinderen en volwassenen om vandaaruit de optimale brilsterkte te bepalen. 

De orthoptist handelt in nauwe samenwerking met de oogarts of maakt deel uit van een multidisciplinair team in de visuele revalidatie.
Zowel kinderen als volwassenen consulteren de orthoptist.
Meer informatie over het beroep vindt u onder de rubriek "orthoptie".

Deze site richt zich tot u als patiënt, ouder, hulpverlener of student.

Voor uw kind: klik op "werkterrein" wanneer u meer wil weten over het luie oog, scheelzien, brekingsafwijkingen, leesproblemen, slechtziendheid en neurovisuele problemen zoals CVI en visuo-spatiële dyspraxie.

Voor u als patiënt: klik op "werkterrein" wanneer u meer wil weten over scheelzien, dubbelzien, leesklachten en neurovisuele problemen zoals gezichtsvelddefecten en vestibulaire problemen

Voor u als student: informatie over het zicht, over het visueel systeem en de pathologieën waarbij de orthoptist als hulpverlener kan optreden, vindt u op onze site. Ook beroepsuitoefening en opleidingsmogelijkheden in België komen aan bod.

Voor u als hulpverlener: in de rubriek "professional" vindt u diepgaander informatie over het oog en het visueel systeem. U kan het "werkterrein" van de orthoptist doorlopen en informatie terugvinden voor verwijzers, o.a. over wetgeving en voorschrift van de orthoptieverstrekkingen.

Voor u als orthoptist: word lid van de Belgische Orthoptische Vereniging (BOV-ABO) en krijg toegang tot de « members only » waar u up to date gegevens vindt over opleidingen, congressen, vacatures en wetgeving en waar u in de kennisbank wetenschappelijke artikels en presentaties kan raadplegen.

De databank “zoek een orthoptist” toont u een overzicht van de orthoptisten die lid zijn van de Belgische beroepsvereniging van orthoptisten (BOV-ABO).